S.I.P.V.P.N.S.

Serviciul de îngrijire a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din comuna Șincai

 1. Informaţii generale

Serviciul de îngrijire a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din comuna Șincai” este organizat şi funcţionează în cadrul Consiliului loal Şincai.

 1. Adresa de desfăşurare a activităţii şi programul de funţionare

Serviciul îşi desfășoară activitatea în sediul Primăriei Şincai-sala mare, situat în localitatea Şincai, nr.156, judeţul Mureş, cod poştal 547595, telefon 0265427201.

Programul de funţionare: în toate zilele lucrătoare între orele 08-12.

III. Scopul şi principale activități ale serviciului

Scopul serviciul este de a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii in conformitate cu art. 27 din Legea nr. 292/2011.

Principalele activităţi ale serviciul sunt de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activităţi:

 1. a) informare şi consiliere: privesc drepturile sociale, măsuri de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
 2. b) educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie pentru pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor cu dizabilităţi.
 3. c) promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;
 4. d) comunicare şi monitorizare situaţii de risc: monitorizare persoane vârstnice singure şi bolnavi cronici cu venituri mici, etc.;
 5. e) procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate);
 6. f) alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.
 7. Personalul serviciului

Personalul serviciului este compus de personalul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Şincai, personal specializat şi voluntari.

 1. Potenţialii beneficiari ai serviciului

Persoanele adulte de pe raza comunei și familiile acestora, aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială.

 1. Condiţiile de accesare a serviciilor

Serviciul este asigurat gratuit tuturor potenţialilor beneficiari.