0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro
Anunț organizare concurs de recrutare – Consilier Juridic și Consilier Achiziții publice
Posted on Categories Posturi vacante

În temeiul prevederilor art.  618 alin (2) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă înștiințăm că, Primăria comunei  Șincai, cu sediul în Comuna  Șincai, str. Principală,  nr. 156, judeţul Mureş, Cod poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201, E-mail: sincai@cjmures.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice și Consilier Juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, care se va face pe durata nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână.

Read more “Anunț organizare concurs de recrutare – Consilier Juridic și Consilier Achiziții publice”