0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro

roiect HCL privind darea în folosință gratuită a spatiului pentru dispensar uman
Proiect HCL privind retragerea membrilor AQUAINVEST
Proiect HCL aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – II – 2021
Proiect HCL privind închirierea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Șincai, județul Mureș
Proiect HCL prelungire scrisoare de garantie proiect camine culturale
Proiect HCL achiziționarea și dotarea elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT
Proiect HCL exploatare masa lemnoasa 2021
Proiect HCL privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai
Proiect HCL alegere presedinte sedinta – luna martie – mai
Proiect HCL aprobare Indicatori tehnico-economici Sincai dispensar
Proiect HCL emitere aviz P.U.G
Proiect HCL aprobare Indicatori tehnico-economici Sincai drum + Deviz drum
Proiect HCL destinatie masa lemnoasa 2021
Proiect HCL aprobare Indicatori tehnico-economici SCOALA + Deviz SCOALA SINCAI
Proiect HCL Plan de acţiuni si lucrari de interes local asistenta sociala 2021 + Anexa
Proiect HCL aprobare cont anual executie buget 2020
Proiect HCL privind desfintare a serviciului de ingrijire a persoanelor varsnice
Proiect HCL privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”
Proiect HCL retragere ADI Câmpia Mureseana
Proiect HCL buget venituri cheltuieli 2021
Proiect HCL modficarea H.C.L. nr. 10 2019 privind aprobarea regulamentului de pasunat
Proiect HCL Prelungire scrisoare de garantie Centru Cultural Lechincioara
Proiect HCL aprobare aderare activitate de audit
Proiect HCL Aprobare modificare indicatori dotare serviciu gospodarire
Proiect HCL privind aprobare PAAR
PROIECT de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici
Proiect HCL modificare nomenclator stradal
Proiect HCL alegere presedinte sedinta – luna septembrie noiembrie
Proiect HCL completare inventar domeniu public Comuna Sincai
Proiect HCL privind modificare si completare inventar domeniu public comuna Sincai jud Mures -bunuri retea noua de apa