0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro

Anunț transparență decizională
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării organigramei
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie – așezământ cultural
Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unui imobil
Proiect HCL validare dispozitie primar nr. 129 2022
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 46 din 20.10.2022
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea preambulului HCL nr. 3 din 19.01.2023
Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului privind gestionarea câinilor fără stăpân – Comuna Șincai
PHCL privind încetarea calității de consilier local – Crișan Oliviu – Nicodim
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, Județul Mureș + Regulament de ordine interioară – Primăria comunei Șincai
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 817 privind alegerea președintelui de ședință martie – mai
Proiect HCL validare dispozitie primar nr. 52 2023
Proiect HCL aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – I – 2022
Proiect HCL aprobare aderare ADI AQUA INVEST- Santana de Mures
Proiect HCL privind dotare cu mobilier si materiale didactice scoala Sincai
Proiect HCL Aprobare Indicatori tehnico-economici proiect drumuri de interes local
Proiect HCL modificare si completare HCL 31 2021privind-aprobarea-Regulamentului-privind-organizarea-și-desfășurarea-activității-operatorilor-economici-în-comuna-Șincai
Proiect HCL sustinere buget local cheltuieli neeligibile proiect drumuri de interes local
Proiect HCLprivind aprobare DALI reabilitare cladire primarie si remiza PSI
Proiect HCL privind aprobare cheltuieli neeligibile reabilitare cladire primarie
Proiect HCL neasumare achizit produse aferente Programului pentru scoli al UE
Proiect HCL acordare ajutor financiar biserici 2023
Proiect HCL rectificare BVC Comuna Sincai 2023
Proiect HCL aprobare executie BVC 2023 trim II
Proiect HCL acordare ajutor financiar biserici 2023
Proiect HCL privind darea în folosinta gratuita spatiu dispensar uman
Anunț transparență proiect HCL cuprindere in domeniul public strazi
Proiect HCL alegere presedinte sedinta luna septembrie-noiembrie 2023
Proiect HCL numire reprezentant CL in CA Scoala Gimnaziala Sincai
ProiectHCL implementarea proiectului Achiziție accesorii buldoexcavator
Proiect HCL aprob ind tehnico economici Achiziție accesorii buldoexcavator
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării organigramei
Anunț transparență decizională
Proiect HCL aprobare indic tehnico economici si D G proiect canalizare + DG Canalizare Sincai
Proiect HCL asigurare chelt buget local chelt neeligibile proiect canalizare
Proiect HCL aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – III – 2022
Proiect HCL prelungire scrisoare garantie camine
Proiect HCL stabilire taxe si impozite 2024
Proiect HCL decontare cheltuieli de transport angajati primarie
Anunț transparență proiect HCL ajutor financiar culte
Proiect HCL acordare ajutor financiar culte 2023
Proiect HCL revocare terenuri din CF a Comunei Sincai
Proiect HCL aprobare achizitie cadouri de Craciun pt elevi
Proiect HCL Aprobare Indicatori proiect drumuri de interes local
Proiect de hotarâre privind organizarea retelei scolare 2024-2025
Proiect HCL validare dispozitie primar nr.167_2023
Proiect HCL validare dispozitie primar nr.169_2023

Proiect HCL alegere presedinte sedinta – luna iunie-august 2022
Proiect HCL Aprobare reabilitare cladire administrativa
PHCL privind aprobarea actualizării și modificării organigramei și a statului de funcții – U.A.T. Comuna Șincai
PHCL privind aprobarea modificării și completării organigramei – V2
Proiect Buget venituri si cheltuieli 2022 Comuna Sincai
Proiect HCL prelungire scrisoare de garantie proiect modernizare Camine Sincai si Sincai Fanate
Proiect HCL neasumare achizitie produse pentru scoala an scolar 2022 2023
PROIECT HCL privind încetarea calității de consilier local prin demisie
Proiect HCL alegere presedinte sedinta – luna martie-mai 2022
Proiect HCL buget venituri cheltuieli 2022
Proiect HCL aprobare cont anual executie buget local 2021
Proiect HCL mandatare primar votare ajustare pret apa
Proiect HCL privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local VMG 2022
Proiect HCL Aprobare reabilitare cladire primarie
Proiect HCL Aprobare mobilier urban
Proiect HCL schimbare destinatie scoala Pusta in camin cultural
Proiect HCL aprobare retragere UAT din ADI AQUA INVEST MURES
Proiect HCL aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – I – 2022
Proiect HCL acordare ajutor financiar biserici 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii a unui drept de superficie în favoarea comunei Șincai
Proiect HCL alegere presedinte sedinta – luna iunie-august 2022
Proiect HCL Aprobare reabilitare cladire administrativa
Proiect HCL inscriere in C F a unor imobile
Proiect HCL strategia tarifara apa Ludus Mihes
Proiect HCL strategia tarifara apa Valea Nirajului
Proiect de hotărâre nr. 2261 – Modificare inventare – Centru pentru acti…
Proiect de hotărâre nr. 2277 din 14.07.2022 privind instituire taxa utilizarea infrastructură dom public și aprobarea regulamentului privind eliberea autorizațiilor + Regulament privind eliberarea autorizațiilor pentru utilizarea infrastructurii publice locale Comuna Șincai
Proiect HCL acordare mandat atribuire contract salubritate zona 7 Riciu
Proiect HCL privind închirierea unui teren pentru SNGN ROMGAZ SA nr
Proiect HCL validare dispozitie primar nr 85 2022
Proiect HCL rectificare buget venituri si cheltuieli 2022
PHCL nr. 3025 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii
PHCL nr. 3160 privind aborbarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate comunei Șincai – 2022
PHCL de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul PNRR, componenta C5 – Valul Renovării
Proiect HCL aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – III- 2022
Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare cu MMSS
Proiect HCL validare dispozitie primar nr 122 2022
Proiect HCL alocare sume din Buget 2022 cadouri de craciun elevi
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubriza în județul Mureș pentru anul 2023
Proiect HCL validare dispozitie primar nr. 126 2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2023
Proiect de hotărâre aprobare modificare regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare

Proiect HCL privind darea în folosință gratuită a spatiului pentru dispensar uman
Proiect HCL privind retragerea membrilor AQUAINVEST
Proiect HCL aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – II – 2021
Proiect HCL privind închirierea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Șincai, județul Mureș
Proiect HCL prelungire scrisoare de garantie proiect camine culturale
Proiect HCL achiziționarea și dotarea elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT
Proiect HCL exploatare masa lemnoasa 2021
Proiect HCL privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai
Proiect HCL alegere presedinte sedinta – luna martie – mai
Proiect HCL aprobare Indicatori tehnico-economici Sincai dispensar
Proiect HCL emitere aviz P.U.G
Proiect HCL aprobare Indicatori tehnico-economici Sincai drum + Deviz drum
Proiect HCL destinatie masa lemnoasa 2021
Proiect HCL aprobare Indicatori tehnico-economici SCOALA + Deviz SCOALA SINCAI
Proiect HCL Plan de acţiuni si lucrari de interes local asistenta sociala 2021 + Anexa
Proiect HCL aprobare cont anual executie buget 2020
Proiect HCL privind desfintare a serviciului de ingrijire a persoanelor varsnice
Proiect HCL privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”
Proiect HCL retragere ADI Câmpia Mureseana
Proiect HCL buget venituri cheltuieli 2021
Proiect HCL modficarea H.C.L. nr. 10 2019 privind aprobarea regulamentului de pasunat
Proiect HCL Prelungire scrisoare de garantie Centru Cultural Lechincioara
Proiect HCL aprobare aderare activitate de audit
Proiect HCL Aprobare modificare indicatori dotare serviciu gospodarire
Proiect HCL privind aprobare PAAR
PROIECT de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici
Proiect HCL modificare nomenclator stradal
Proiect HCL alegere presedinte sedinta – luna septembrie noiembrie
Proiect HCL completare inventar domeniu public Comuna Sincai
Proiect HCL privind modificare si completare inventar domeniu public comuna Sincai jud Mures -bunuri retea noua de apa
Proiect HCL privind instituire taxa utilizarea infrastructură dom public și aprobarea regulamentului privind eliberea autorizațiilor
Proiect HCL aprobare Indicatori tehnico-economici modernizare drumuri comunale Sincai  + Deviz
Proiect HCL aprobare Indicatori tehnico-economici proiect modernizare dispensar Sincai + Deviz
Proiect HCL aprobare indicatori tehnico economici proiect scoala SINCAI + Deviz
Proiect HCL privind cuprinderea în domeniul public al comunei Șincai a unor bunuri imobile având ca și destinație străzi aparținând domeniului public al comunei Șincai
Proiect HCL privind instituire taxa speciala inchiriere microbuz si modificare si completare HCL 51 2020
Proiect HCL modificare HCL 13 2021 privind Indicatori tehnico-economici drum comunal Sincai + Deviz general drumuri comunale Sincai + Finantare cheltuieli drumuri comunale
Proiect HCL modificarea HCL 14 2021 Indicatori tehnico-economici Reabilitare Scoala Sincai + Finantare cheltuieli scoala Sincai + Deviz General Scoala Sincai
Proiect Hotarare validare disp prim 98 2021 modificare buget venituri si cheltuieli 2021
Proiect HCL aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul III – 2021
Proiect HCL privind desemnarea d-lui Toma Dragoș în Comisia de evaluare a probei de interviu director scoala
Proiect HCL numire reprezentant CL in CA Scoala Gimnaziala Sincai
Proiect de hotărâre privind înregistrarea comunei Șincai – Ghișeul.ro
Proiect HCL aprobare proiect EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE IN COMUNA SINCAI, JUDETUL MURES
Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Șincai, pentru anul 2021
Proiect HCL privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie
Proiect HCL aprobare proiect REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM SINCAI JUD MURES
Proiect HCL TAXE si IMPOZITE 2022 + Raport de specialitate + Referat de aprobare
Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șincai, județul Mureș – Cămin Lechincioara
Proiect HCL privind aprobarea documentației de dezemembrare a unui imobil
Proiect HCL privind organizarea rețelei școlare 2022-2023
Proiect HCL privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.134/2021 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2021
Proiect HCL alegere presedinte sedinta – luna decembrie-februarie
Proiect HCL acordare ajutor financiar biserici 2021
Proiect HCL alocare sume din Buget 2021 cadouri de craciun elevi
Proiect HCL privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022
Proiect HCL instrumentare proiect – achiziție utilaj multifuncțional
PHCL privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Șincai 2021 – 2027 + Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Șincai 2021 – 2027
PHCL privind înscrierea provizorie în CF a comunei Șincai a unor imobile situate în extravilan + Anexa
PHCL validare dispozitie primar nr 146 2021
Proiect de hotrâre privind cuprinderea în domeniul public al unor străzi
Proiect HCL validare dispozitie primar nr 149 2021