0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro

Facilitati oferite investitorilor:

  • Drum judeţean asfaltat
  • Utilităţi: apă şi gaze
  • Forţă de muncă
  • Terenuri în concesiune sau vânzare
  • Ape balneare de foarte bună calitate

Proiecte de investitii:

Proiecte depuse:

  • Extindere alimentare cu apă Lechincioara
  • Canalizare Şincai-Fânaţe şi Lechincioara
  • Asfaltare DC 140 Şincai-Fânaţe
  • Grădiniţă nouă Şincai
  • Dotare cămine culturale în Şincai şi Fânaţe