Anunț cu privire la contractele de vânzare cumpărare provizorii