Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că, documentele de identitate a căror valabilitate a fost prelungită potrivit dispozițiilor art. 4, alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 10, pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, urmează să expire începând cu data de 7 iunie 2022.

Anunț cu privire la expirarea actelor de identitiate