Anunț transparență decizională – Proiect de hotărâre cuprindere în domeniul public