Anunț transparență decizională Proiect HCL aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – I – 2022