Anunț transparență proiect HCL dare in folosinta gratuita spatiu dispensar uman