0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro
Anunț organizare concurs de recrutare – Consilier Juridic și Consilier Achiziții publice
Posted on Categories Posturi vacante

În temeiul prevederilor art.  618 alin (2) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă înștiințăm că, Primăria comunei  Șincai, cu sediul în Comuna  Șincai, str. Principală,  nr. 156, judeţul Mureş, Cod poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201, E-mail: sincai@cjmures.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice și Consilier Juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, care se va face pe durata nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână.

Read more “Anunț organizare concurs de recrutare – Consilier Juridic și Consilier Achiziții publice”

Anunț organizare concurs de recrutare – Inspector
Posted on Categories Posturi vacante

În temeiul prevederilor art. 618 alin (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă înștiințăm că, Primăria comunei Șincai, cu sediul în Comuna Șincai, str. Principală, nr. 156, judeţul Mureş, Cod poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201, E-mail: sincai@cjmures.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție specifice vacante de Inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru Urbanism şi Relații Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, se va face pe durata nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână.

Read more “Anunț organizare concurs de recrutare – Inspector”