0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro
ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE
Posted on Categories Posturi vacante

În temeiul prevederilor art.  618 alin. (2) din  OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și compltetăriile
ulterioare, vă aducem la cunoștință faptul că, Primăria comunei
Șincai, cu sediul în Comuna  Șincai, str. Principală,  nr. 156,
judeţul Mureş, Cod poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201,
E-mail: sincai@cjmures.ro, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Consilier achiziții
publice, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Financiar
Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice, din cadrul aparatului de
sp ecialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, care se va
face pe durata nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore
/zi, adică 40 ore/săptămână.

Read more “ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE”