Anunț organizare Concurs de recrutare – Inspector – Compartiment Asistență Socială
Fișa funcției publice de execuție de Inspector – Compartiment Asistență Socială
ANEXA nr 3 – Formular de înscriere