Anunț organizare concurs de recrutare – Referent – Debutant – Compartimentul Agricol

Fișa postului de Refent – Debutant – Compartiment Agricol, Cadastru, Urbanism și Relații Publice

ANEXA nr 3 – Formular de înscriere