Proces Verbal de selecție a dosarelor – Consilier Juridic și Consilier Achiziții Publice