Proces verbal privind rezultatele la proba scrisă + interviu – Consilier achiziții publice