Proces verbal privind rezultatele la proba scrisă și a interviului a examenului pentru ocuparea postului vacant de Șofer buldoexcavator