0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro

Dispozitia nr. 9 incetare contract munca KANYARO ANDREEA MILICA

Dispoziția nr. 30 privind numire Moldovan Angelica funcționar public asistent

Dispozitia nr. 29 privind numire Comisie evaluare oferte Drumuri interes local

Dispozitia nr. 22 privind delegarea atribuțiilor secretar general-Onac Dan Cristian

Dispozitia nr 37 privind convocarea ședinței CL Șincai -15.04.2024

Dispozitia nr.18 privind majorare indemnizatie primar proiecte PNRR

Dispoziția nr. 15 privind convocarea ședinței CL Șincai -12.02.2024

Dispozitia nr. 14 privind numirea doamnei BARTHA_MARIA_MELINDA în calitate de curator

Dispozitia nr. 12 privind delegarea atributii sef SVSU Comuna Sincai

Dispozitia nr. 13 privind indreptare eroare C U 9_2022

Dispoziția nr. 10 privind numirea D-nei KANYARO ANDREEA MILICA cons juridic

Dispozitia nr. 16 privind stabilire comisie receptie Capela Sincai

Dispozitia nr. 17 privind convocarea ședinței CL Șincai 20.02.2024

Dispozitia nr. 19 privind numire comisii proiecte PNRR

Dispoziția nr. 20 privind delegarea atribuțiilor secretar general-Mărginean_Mădălina_Roxana

Dispozitia nr. 1-privind acoperire deficit la 31.12.2023

Dispoziția nr. 6 privind convocarea ședinței ordinare a Cl Șincai -31.01.2024

Dispozitia nr.5 privind desemnarea doamnei Pascalau_Raluca_Emilia responsabil urbanism

Dispozitia nr. 4 privind majorare salarii incepand cu 01.01.2024

Dispozitia nr. 34 Numire Expert Cooptat Comisie evaluare oferte Drumuri interes local

Dispozitia nr. 36 privind numire personal tehnic auxiliar alegeri locale 2024

Dispoziția nr. 38 privind modificare sedii sectii votare Comuna_Șincai

Dispozitia nr. 3 privind indreptare eroare C U nr. 9_2022

Dispoziția nr. 2 privind convocarea ședinței Cl Șincai -12.01.2024
Dispozitia nr. 42 privind stabilirea locurilor de afisaj alegeri 2024
Dispozitia nr. 43 privind delimitarea sectiilor de votare alegeri 2024

Dispoziția nr. 1 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2022
Dispoziția nr. 2 privind convocarea ședinței Cl Șincai -12.01.2024
Dispozitia nr. 3 privind indreptare eroare C U nr. 9_2022
Dispozitia nr. 4 privind majorare salarii incepand cu 01.01.2024
Dispozitia nr.5 privind desemnarea doamnei Pascalau_Raluca_Emilia responsabil urbanism
Dispoziția nr. 6 privind convocarea ședinței ordinare a Cl Șincai -31.01.2024
Dispoziția nr. 18 privind actualizarea componenței unității locale de sprijin
Dispoziția nr. 20 privind convocarea ședinței ordinare a Cl Șincai – 19.01.2023
Dispoziția nr. 21 privind delegarea atribuțiilor de Inspector domnului Onac Dan – Cristian
Dispoziția nr. 28 privind convocarea ședinței ordinare a Cl Șincai – 27.01.2023
Dispoziția nr. 29 privind aprobarea acordului de funcționare – S.C. HADNAGY Construcții JTX
DIspoziția nr. 30 privind aprobarea acordului de funcționare – S.C. Soranto Market
Dispoziția nr. 31 privind constituirea comisiei de concurs – șofer buldoexcavator
Proces verbal de publicare Dispoziții – 03.02.2023
Dispoziția nr. 34 privind constituirea comisiei de concurs – Referent – Compartiment Agricol
Dispoziția nr. 35 privind convocarea ședinței ordinare a Cl Șincai – 15.02.2023
Dispoziția nr. 36 privind constituirea comisiei de concurs AS
Dispoziția nr. 37 privind numirea domnului Moldovan Ioan – Paul în funcția de șofer buldoexcavator
Proces verbal de publicare Dispoziții – 17.03.2023
Dispoziția nr. 51 privind convocarea ședinței extraordinare a Cl Șincai – 16.03.2023
Dispoziția nr. 52 privind modificarea BVC al Comunei Șincai pe anul 2023
Dispoziția nr. 53 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Toma Dragoș
54-Dispoziția privind delegarea atribuțiilor secretar general-Onac Dan Cristian
55-Dispoziție privind numirea d-nei Moldovan Angelica în funcția publică – referent R A
56-disp. angajare MOLDOVAN RAMONA-SILVIA
57-Dispoziție privind numirea d-nei Micu Andreea-Cristina în funcția publică – inspector A S
58-Dispozitie acordare indemnizatie pers cu hand SZALAI ELISABETA
61-Dispozitie modificare disp 121 2022 comisie licitatie buldo
62-Dispozitie stabilire salarii incepand cu data de 01.05.2023
64-Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs – Consilier Juridic
65-Dispozitie stabilire comisie receptie camine Sincai, Sincai Fanate6
6-Dispoziția privind convocarea ședinței extraordinare a Cl Șincai – 12.05.2023
67-Dispozitie stabilire comisie receptie dispensar uman Sincai
69-Dispoziția privind numirea Pascalau Emilia Raluca ca funcționar public definitiv – grad profesional asistent
72-dispozitie modificare trimestrialitate BVC 2023
73-dispozitie incetare indemnizatie pers handicap Kiss Maria Magdalena
76-Dispoziția privind convocarea ședinței extraordinare a Cl Șincai – 30.05.2023
78-Dispozitie privind desmenarea reprezentantului primarului in CA – Scoala Sincai
79-Dispoziția desemnarea persoanelor autorizate să opereze în Registrul Electoral
80-Dispozitia-privind-delegarea-atributiilor-de-stare-civila-Moldovan-Lucia
81-dispozitie stabilire salarii incepand cu 01.06.2023
83-Dispozitie rectificare act deces CRETIU MARIN
85-Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al MICU ANDREA
87-Dispozitie angajare consilier personal primar
88-Dispozitie angajare consilier personal viceprimar
89-Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare a Cl Șincai – 23.08.2023
Dispoziția nr. 90 privind delegarea dreptului de semnătură al primarului com Șincai
Dispozitia nr. 91 privind delegare atributii PSI
106-Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare a Cl Șincai – 19.09.2023
126-dispozitie modificare b v c 2023
133- Disp privind constituirea comisiei de concurs – inspector Asist Sociala
134-Dispozitie modificare disp 133 2023 comisie concurs asistenta sociala
144-Dispoziția privind convocarea ședinței extraordinare a Cl Șincai -06.11.2023
145-Dispozitia deleg atrib financiar contabile ONAC DAN CRISTIAN
147-Dispozitie incetare contract munca Romanta Alexandra Romanta
148-Dispoziție privind numirea Romanta Alexandra inspector A S
167-dispozitie modificare BVC 2023
168-Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare a Cl Șincai -15.12.2023
169-dispozitie privind modificare BVC 2023
170-Disp privind constituirea comisiei de concurs -consilier juridic
171-Dispoziție privind constituirea comisiei de inventariere la nivelul U.A.T. Comuna Șincai

Dispoziția nr. 1 privind acoperirea definitivă a deficitul secțiunii de dezvoltare la 31.12.2021, din excedentul bugetului local
DIspoziția nr. 2 privind constituirea echipei de implementare a proiectului „ Dotarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală ”
Dispoziția nr. 3 privind rectificarea actului de nastere LOZA TEODOR
Dispoziția nr. 4 privind convocarea Şedinței ordinare a Consiliului Local Șincai în data de 25.01.2022
Dispoziția nr. 5 privind aprobarea acordului de funcționare SC STELY SRL 21.01.2022
Dispoziția nr. 6 aprobare acord de funcționare SC HAWAY SRL 21.01.2022
Dispoziția nr. 17 privind acord de funcționare SC HADNAGY CONSTRUCTII JTX SRL
Dispoziția nr. 18 privind acord de funcționare I.F.A. ȘANDOR VIORICA
Dispozitia nr. 20 privind numirea în funcţia de consilier personal al primarului Comunei Șincai
Dispoziția nr. 21 privind constituirea unității de implementare – Dotare școală gimnazială Șincai
Dispoziția nr. 22 privind convocarea Şedinței extraordinare a Consiliului Local Șincai în data de 11.02.2022
Dispoziția nr. 29 privind actualizarea Comisiei comunei Șincai pentru recensământul populației și a locuințelor din anul 2021
Dispoziția nr. 30 privind acordarea unui ajutor de înmormântare – L416
Dispoziția nr. 32 privind modificarea repartizării pe trimestre a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai
Dispozitia nr. 34 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Șincai – 30.03.2022
Dispoziția nr. 35 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcției publice vacante de Inspector
Dispozitia nr. 40 privind convocarea ședință Consiliul Local – 13.04.2022
Dispoziția nr. 41 privind modificarea Dispoziției Primarului comunei Șincai nr. 65-26.06.2018
Dispozitia nr. 45 privind convocarea Şedinței extraordinare a Consiliului Local Șincai în data de 12.05.2022
Dispoziția nr. 46 privind eliberarea acordului de funcționare pentru S.C. Farmacia Omnia S.R.L.
Dispoziția nr. 47 privind încetarea contractului de muncă al d-nei Pașcalău Emilia Raluca – consilier personal al Primarului în cadrul Cabinetului primarului Comunei Șincai. pdf
Dispoziția nr. 48 privind numire d-nei Pașcalău Emilia Raluca în funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesionar Debutant
Dispoziția nr. 53 privind constituirea comisiei de acceptanță – cadastrare sistematică
DIspoziția nr. 54 privind numirea domnului Toma Dragoș ca funcționar public de execuție definitiv, Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent. pdf
Dispoziția nr. 55 privind rectificarea actului de deces – Florea Alexandru
Dispoziția nr. 56 acord sc riana cris srl 23.06.2022
Dispoziția nr. 57 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere specifice, vacantă, de Secretar General al unității administrativ teritoriale Comuna Șincai
Dispoziția nr. 58 privind convocarea Şedinței extraordinare a Consiliului Local Șincai în data de 30.06.2022
Dispoziția nr. 59 privind acordarea vizei anuale – S.C. CMV POP S.R.L.
Dispoziția nr. 67 privind constituirea comisiei de concurs – Șofer buldoexcavator
Dispoziția nr. 68 privind convocarea ședinței Consiliului Local al comunei Șincai dindata de 22.07.2022
Dispoziția nr. 69 privind acordarea concediului de odihnă – Toma Dragoș
Dispoziția nr. 76 privind numirea Comisiei de Recepție a lucrărilor de reabilitare și renovare
Dispoziția nr. 79 privind incetare CIM Reghian Gabriela
Dispoziția nr. 81 privind numirea domnului Mureșan Mircea în calitatea de curator pentru numitul Mureșan Ioan
Dispoziția nr. 82 privind desemnarea doamnei Pașcalău Raluca – Emilia ca agent constatator L50-1991
Dispoziția nr. 112 privind numirea doamnei Mărginean Mădălina Roxana ca funcționar public definitiv – grad profesional asistent
Dispoziția nr. 113 privind Convocarea consiliului local – 20.10.2022
Dispoziția nr. 121 privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect ACHIZIȚIE UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL
Dispoziția nr. 122 privind modificarea bvc pentru anul 2022
Dispoziția nr. 123 privind convocarea CL Șincai – 24.11.2022
Dispoziția nr. 124 privind acordarea concediului de odihnă domnului Toma Dragoș
Dispoziția nr. 126 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2022
Dispoziția nr. 127 privind convocarea CL Șincai 22.12.2022
Dispoziția nr. 128 privind delegarea atribuțiilor de stare civilă – Moldovan Lucia
Dispoziția nr. 129 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Dispozița nr. 130 privind încetarea raportului de muncă – Kis Izabella
Dispoziția nr. 133 privind constituirea comisiei de recepție – finalizare lucrări – acoperiș Primărie
Dispoziția nr. 134 privind constituirea comisiei de inventariere la nivelul U.A.T. Comuna Șincai
Dispoziția nr. 135 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice specifice de Secretar general

Dispoziția nr. 1 privind convocarea Şedinței ordinare a Consiliului Local Șincai în data de 15.01.2021

Dispoziția nr. 2 privind acoperirea definitivă a deficitul secțiunii de dezvoltare la 31.12.2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Dispoziția nr. 3 privind acordarea a alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei FEKETE ANNAMARIA

Dispoziția nr. 4 privind stabilirea dreptului de acordarea a ajutorului social familiei d-nei STEFAN ELENA

Dispoziția nr. 5 privind stabilirea dreptului de acordarea a ajutorului social familiei d-lui DEMETER ODON

Dispoziția nr. 6 privind privind stabilirea dreptului de modificarea a ajutorului social familiei d-lui STOICA IOAN

Dispoziția nr. 7 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor – Secretar General

Dispoziția nr. 8 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor – Inspector

Dispoziția nr. 9 privind convocarea Şedinței de îndată a Consiliului Local Șincai în data de 02.02.2021

Dispoziția nr. 10 privind acord funcționare – PFA Șandor Viorica

Dispoziția nr. 11 privind convocarea Şedinței de îndată a Consiliului Local Șincai în data de 15.02.2021

Dispoziția nr. 12 privind numirea în funcţia de consilier personal la cabinetul viceprimarului a d-lui BALINT SIMION-AUREL

Dispoziția nr. 13 privind delegarea domnului Balint Simion Aurel pentru exercitarea atribuțiilor funcției de execuție de șofer

Dispoziția nr. 14 privind acord funcționare SC HADNAGY CONSTRUCTI JTK SRL

Dispoziția nr. 15 privind numirea d-lui Fărcaș Raul-Ovidiu în funcția publică de Inspector, clasa I, gradul profesional asistent

Dispoziția nr. 16 privind încetarea a alocatiei pentru sustinerea familiei – d-nei MALAI ILONKA

Dispoziția nr. 17 pentru încetarea ajutorului social și a alocației de susținere a familiei – d-nei GOREA AURELIA

Dispoziția nr. 18 privind incetarea a alocatiei pentru sustinerea familiei – d-nei MOLDOVAN RAMONA -SILVIA

Dispoziția nr. 19 privind acordarea alocatiei de stat domanei Otvos Melinda

Dispoziția nr. 20 pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau

Dispoziția nr. 21 privind delegarea atribuțiilor de stare civilă – Moldovan Lucia

Dispoziția nr. 23 privind compensarea concediului de odihnă neefectuat de către demnitar (primar) – Huza Grigore

Dispoziția nr. 24 Privind compensarea concediului de odihnă neefectuat de către secretarul general al U.A.T comuna Șincai

Dispoziția nr. 25 privind aprobarea regulamentului privind regulile de oficiere a căsătoriilor în afara sediului primăriei

Dispoziția nr. 26 privind stabilirea Comisiei de Recepție a Strategiei de Dezvoltare a Comunei Șincai

Dispoziția nr. 27 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Șincai pentru data de 15.03.2021

Dispoziția nr. 29 privind convocarea ședinței Consiliului Local al comunei Șincai din dataa de 26.03.2021

Dispoziția nr. 30 privind modificarea dispoziției nr. 25 – 09.03.2020

Dispoziția nr. 31 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei – Szollosi Andreea

Dispoziția nr. 32 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei – Szabo Margit

Dispoziția nr. 33 privind acordarea a alocatiei pentru susținerea familiei – Busi Erika

Dispoziția nr. 34 privind delegarea atribuțiilor pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor în domeniul stării civile

Dispoziția nr. 35 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei – Boldi Zsuzsika

Dispoziția nr. 36 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei – Bathori Erzsebet

Dispoziția nr. 37 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei – Coveșan Florin

Dispoziția nr. 38 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei – Moldovan Andras

DIspoziția nr. 39 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei – Nagy Rozalia

Dispoziția nr. 40 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei – Boldi Agnes

Dispoziția nr. 41 – încadrare ca asistent personal a domnului Balasz Csongor

Dispoziția nr. 42 privind încadrarea ca asistent personal a doamnei Belean Angela

Dispoziția nr. 43 privind delegarea atribuțiilor de activitate financiar contabilă domnului Onac Dan Cristian

Dispoziția nr. 44 privind acordarea vizei anuale

Dispoziția nr. 45 privind convocarea Şedinței ordinare a Consiliului Local Șincai în data de 26.04.2021

Dispoziția nr. 46 privind acordarea vizei anuale

Dispoziția nr. 47 privind desemnarea ca agent constator a domnului Panczel Szilamer

Dispoziția nr. 48 Privind modificarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr. 113 din data de 19.11.2020 și a Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr. 21 din 02.03.2021

Dispoziția nr. 49 privind desemnare consilier de etică + aprobare cod

Dispoziția nr. 50 privind actualizarea Comisiei de monitorizare + regulament

Dispoziția nr. 51 privind incetarea ajutorului social, pentru domnul OTVOS SANDOR

Dispoziția nr. 52 privind acordarea a alocatiei pentru susținerea familiei d-nei Gritto Anamaria

Dispoziția nr. 53 privind modificarea a alocatiei pentru susținerea familiei – Bota Erika

Dispoziția nr. 54 privind desemnare comisie de recepție – amenajare trotuare și șanțuri pe raza Comunei Șincai

Dispoziția nr. 55 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor

Dispoziția nr. 56 Privind aprobarea înscrierii mențiunilor privind înregistrarea numelui și a prenumelui cu ortografierea limbii materne

Dispoziția nr. 57 privind rectificarea mențiunii înscrise pe marginea actului de naștere nr.1 – 1937

Dispoziția nr. 58 privind suspendarea ajutorului social, pentru domnul Demeter Odon

Dispoziția nr. 59 privind convocarea Şedinței ordinare a Consiliului Local Șincai în data de 15.06.2021

Dispoziția nr. 60 Privind aprobarea înscrierii mențiunilor privind înregistrarea prenumelui cu ortografierea limbii materne pe actul de căsătorie

Dispoziția nr. 61 privind încetarea contractului de muncă al d-lui TOMA DRAGOS -consilier personal

Dispoziția nr. 62 prvind numirea d-lui Toma Dragoș în funcția publică de execuție de Consilier Juridic

Dispoziția nr. 63 privind delegarea domnului Balint Aurel pentru exercitarea atribuțiilor de șofer microbus școlar

Dispoziția nr. 65 privind acordarea vizei anuală pe acord de functionare SC RIANA CRISS SRL

Dispoziția nr. 66 privind rectificarea rubrici prenumele defunctului din actul de deces nr.13 din 27 martie 1950

Dispoziția nr. 67 privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Dispoziția nr. 68 privind constituirea comisiei de disciplină

Dispoziția nr. 69 privind desemnarea ca agent constator a domnului Fărcaș Raul

Dispoziția nr. 71 privind convocarea Şedinței ordinare a Consiliului Local Șincai în data de 23.07.2021

Dispoziția nr. 72 privind delegarea atribuțiilor de secretar general doamnei TAMAS REKA

Dispoziția nr. 73 privind modificarea raportului contractual prin transfer în interesul serviciului TAMA REKA

Dispoziția nr. 76 privind delegarea atribuțiilor de secretar general domnului Onac Dan Cristian

Dispoziția nr. 77 privind constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor – Extindere rețea de alimentare cu apă

Dispoziția nr. 78 privind constituirea comisiei pentru recepția obiectivului – Cămin Lechincioara

Dispoziția nr. 79 privind delegarea atribuțiilor de stare civilă – oficiere căsătorii – Toma Dragoș

Dispoziția nr. 84 privind aprobarea înscrierii mențiunilor privind înregistrarea prenumelui cu ortografierea limbii materne pe actul de căsătorie – Panczel

Dispoziția nr. 85 privind convocarea Şedinței ordinare a Consiliului Local Șincai în data de 31.08.2021

Dispoziția nr. 86 privind delegarea atribuțiilor de casier domnului FARCAS RAUL OVIDIU

Dispoziția nr. 87 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor – U.A.T Comuna Șincai

Dispoziția nr. 88 privind încetarea contractului individual de muncă a domnului Balint Aurel – Consilier Personal Viceprimar

Dispoziția nr. 90 privind delegarea dreptului de semnătură al Primarului comunei Șincai în lipsa acestuia

Dispoziția nr. 91 constituire comisie concurs consilier achizitii publice

Dispoziția nr. 93 privind acordarea vizei anuale pe acord de functionare SC STELY SRL

Dispoziția nr. 94 de numire a comisiei de evaluare – Dotare Serviciu de gospodărire

Dispoziția nr. 95 privind modificarea disp 91 2021 comisie concurs cons achiz

Dispoziția nr. 96 privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul comunei Șincai, județul Mureș

Dispoziția nr. 97 privind delegarea atribuțiilor de șofer microbus școlar domnului Ignat Ovidiu

Dispoziția nr. 98 privind modificare bvc 2021

Dispoziția nr. 100 privind acordarea vizei anuale pe acord de functionare Hawai SRL

Dispoziția nr. 109 privind convocarea Şedinței de îndată a Consiliului Local Șincai în data de 01.10.2021

Dispoziția nr. 125 privind numirea d-nei Mărginean Mădălina Roxana în funcția publică – Consilier achiziții publice

Dispoziția nr. 126 privind desemnarea reprezentantului Primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai

Dispoziția nr. 127 privind convocarea Şedinței de îndată a Consiliului Local Șincai în data de 11.10.2021

Dispoziția nr. 128 privind delegarea atribuțiilor financiar – contabile domnului Onac Cristian Dan

Dispoziția nr. 129 Privind stabilirea programului de lucru în instituție, a programului de lucru cu publicul, a programului de audiențe în cadrul Primăriei comunei Șincai

Dispoziția nr. 132 privind rectificarea actului de naștere nr. 80-15.10.1951

Dispoziția nr. 133 privind constituirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor – pietruire și refacere străzi

Dispoziția nr. 135 – privind constituirea comisiei de recepție – demolare clădire școală Lechincioara

Dispoziția nr. 136 privind constituirea comandamentului local 2021-2022

Dispozitia nr. 145 din 06.12.2021 convocare C L

Dispoziția nr. 146 privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2021

Dispoziția nr. 147 Privind acordarea gradației 1, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, domnului Toma Dragoș, încadrat pe funcția publică de Consilier Juridic, în Compartimentul Juridic

Dispoziția nr. 148 privind constituirea comisiei de inventariere a domeniului public și privat – U.A.T. Comuna Șincai

Dispoziția nr. 149 privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2021

Dispoziția nr. 150 privind încetarea prin acordul părților a raportului de serviciu a domnului Fărcaș Raul Ovidiu – Inspector

Dispoziția nr. 162 privind constituire comisie evaluare ofertă proiect

Dispozitia Nr. 01 – 06.01.2020
Dispozitia Nr. 02 – 08.01.2020
Dispozitia Nr. 03 – 08.01.2020
Dispozitia Nr. 04 – 08.01.2020
Dispozitia Nr. 05 – 14.01.2020
Dispozitia Nr. 06 – 21.01.2020
Dispozitia Nr. 07 – 27.01.2020
Dispozitia Nr. 08 – 28.01.2020
Dispozitia Nr. 09 – 28.01.2020
Dispozitia Nr. 10 – 04.02.2020
Dispozitia Nr. 11 – 05.02.2020
Dispozitia Nr. 12 – 05.02.2020
Dispozitia Nr. 13 – 05.02.2020
Dispozitia Nr. 14 – 13.02.2020
Dispozitia Nr. 15 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 16 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 17 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 18 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 19 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 20 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 21 – 04.03.2020
Dispozitia Nr. 22 – 04.03.2020
Dispozitia Nr. 23 – 04.03.2020
Dispozitia Nr. 24 – 04.03.2020
Dispozitia Nr. 25 – 09.03.2020
Dispozitia Nr. 26 – 09.03.2020
Dispozitia Nr. 27 – 16.03.2020
Dispozitia Nr. 28 – 27.03.2020
Dispozitia Nr. 29 – 27.03.2020
Dispozitia Nr. 30 – 01.04.2020
Dispozitia Nr. 31 – 06.04.2020
Dispozitia Nr. 32 – 08.04.2020
Dispozitia Nr. 33 – 08.04.2020
Dispozitia Nr. 34 – 10.04.2020
Dispozitia Nr. 34 – 24.04.2020
Dispozitia Nr. 35 – 24.04.2020
Dispozitia Nr. 36 – 04.05.2020
Dispozitia Nr. 39 – 22.05.2020
Dispozitia Nr. 44 – 22.06.2020
Dispozitia Nr. 47 – 01.07.2020 – ANEXA
Dispozitia Nr. 47 – 01.07.2020
Dispozitia Nr. 49 – 24.07.2020
Dispozitia Nr. 50 – 27.07.2020
Dispozitia Nr. 68 – 26.08.2020
Dispozitia Nr. 69 – 26.08.2020
Dispozitia Nr. 74 – 04.09.2020
Dispozitia Nr. 75 – 12.09.2020
Dispozitia nr. 76 de moficare a dispoziției nr. 6005.08.2020 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social familiei d-nei OTVOS CATALINA
Dispozitia nr. 77 privind aprobarea firmei SC STELY SRL a funcționării punctului de lucru în sat Șincai nr. 154
Dispozitia nr. 78 privind rectificarea actului de deces nr. 8 din 21 iunie 2019 înregistrat în localitatea Șincai – Cordos Tereza
Dispozitia nr. 79 privind rectificarea actului de deces nr. 9 din 18 septembrie 2019 înregistrat în localitatea Șincai – Simon Ioan
Dispozitia nr. 80 privind rectificarea actului de deces nr. 9 din 28 aprilie 2020 înregistrat în localitatea Șincai – Coveșan Maria
Dispozitia nr. 81 privind rectificarea actului de deces nr. 8 din 28 martie 2020 înregistrat în localitatea Șincai – Șaiu Ioan
Dispozitia nr. 82 privind rectificarea actului de deces nr. 10 din 3 octombrie 2019 înregistrat în localitatea Șincao – Florea Melinte
Dispozitia nr. 83 privind rectificarea actului de deces nr. 11 din 7 noiembrie 2018 – Panczel Ileana
Dispozitia nr. 84 privind rectificarea actului de deces nr. 12 din 12 decembrie 2019 – Macavei Vasile
Dispozitia nr. 85 privind rectificarea actului de deces nr. 13 din 12 decembrie 2019 – Galicz Anica
Dispozitia nr. 86 privind rectificarea actului de deces nr. 14 din 13 decembrie 2019 – Florea Elena
Dispozitia nr. 87 privind rectificarea actului de deces nr. 5 din 29 ianuarie 2020 – Cotoara Ibolya
Dispozitia nr. 88 privind aprobarea firmei HAWAI COM SRL a funcționării punctului de lucru în sat Șincai nr. 169
Dispozitia nr. 89 privind desemnarea personalului tehnic auxilia de pe lângă secțiile de votare din BEC nr. 92 Șincai
Dispozitia Nr. 90 – 25.09.2020
Dispozitia nr. 91 privind încetarea contractului individual de muncă a dl. Mărginean Mircea
Dispozitia nr. 92 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, d-nei Gritto Lăcrămioara Victoria
Dispozitia nr. 93 privind modificarea a alocației pentru susținerea familiei, d-nei Mălai Elena
Dispozitia nr. 94 privind transferul în interesul serviciului al d-lui Făgăraș Vasile Valentin
Dispozitia nr. 95 privind încetarea de drept a raportului de serviciu dintre Comuna Șincai și doamna Suciu Ludovica
Dispozitia nr. 96 privind autorizare ca autoritate tutelara – încheiere contract de donație
Dispozitia nr. 97 privind modificarea Dispoziției nr. 95
Dispozitia nr. 98 privind delegarea atribuțiilor de secretar al U.A.T comuna Șincai către Onac Dan Cristian
Dispozitia nr. 99 privind acordarea a alocatiei pentru susținerea familiei, d-nei Boldi Agnes
Dispozitia nr. 100 privind acordarea a alocatiei pentru sustinerea familiei,d-nei GHEORGHE MIRELA
Dispozitia nr. 101 privind acordarea a alocatiei pentru sustinerea familiei,d-nei MALAI SORINA-HAJNAL
Dispozitia nr. 102 privind acordarea ajutorului social și a alocației de susținere familiei d-nei BOLDI ZSUZSIKA
Dispozitia nr. 103 privind acordarea ajutorului social și a alocației de susținere a familiei d-lui OTVOS SANDOR
Dispozitia nr. 104 privind stabilirea dreptului de acordarea a ajutorului social familiei d-nei SZABO ANA
Dispozitia Nr. 105 – 04.11.2020
Dispozitia Nr. 106 – 05.11.2020
Dispozitia Nr. 107 – 05.11.2020
Dispozitia nr. 108 privind numirea în funcția de consilier personal la cabinetul primarului a d-lui Toma Dragoș
Dispozitia Nr. 109 – 10.11.2020
Dispozitia nr. 110 – privind delegarea atribuțiilor de stare civilă
Dispozitia nr. 111 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în secțiile de votare din Comuna Șincai la Alegerile Senatului și Camerei Deputaților
Dispozitia nr. 112 – privind desmenarea reprezentantului in CA – scoli
Dispozitia nr. 113 – privind delegarea atribuțiilor de stare civilă
Dispozitia nr. 114 privind constituirea Comandamentului local pentru prevenirea și organizarea intervențiilor în vederea combaterii poleiului și înzăpezirii drumurilor publice
Dispozitia nr. 115 – privind convocarea Şedinței extraordinare a Consiliului Local Șincai în data de 27.11.2020
Dispozitia nr. 116 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei, d-nei Malai Ileana
Dispozitia nr. 117 privind stabilirea dreptului de modificarea a ajutorului social familiei d-nei OTVOS CATALINA
Dispozitia nr. 118 privind acordarea ajutorului social și a alocației de susținere a familiei d-nei GOREA AURELIA
Dispozitia nr. 119 privind acordarea a alocatiei pentru sustinerea familiei,d-lui MOLDOVAN ANDRAS
Dispozitia nr. 120 pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale
Dispozitia nr. 121 pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
Dispozitia nr. 122 pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi
Dispozitia nr. 123 privind încetarea a alocației pentru susținerea familiei – d-nei Szabo Elena – Kinga
Dispozitia nr. 124 pentru acordarea ajutorului social și a alocației de susținere a familiei d-lui OTVOS SANDOR
Dispozitia nr. 125 de modificare a Disp. 98 privind acordarea a alocației pentru susținerea familiei, d-nei Bota Erika
Dispozitia nr. 126 inlocuire pers tehn auxiliar
Dispozitia nr. 127 privind înlocuirea personalului tehnic auxilia în secția de votare nr. 542
Dispozitia nr. 128 privind compensarea concediului – Grigore Huza
Dispozitia nr. 129 privind compensarea concediului neefectuat – Suciu Ludovica
Dispozitia nr. 130 privind convocarea Ședinței extraordinare a Consiliului Local Șincai în data de 17.12.2020
Dispozitia nr. 131 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al COmunei Șincai pe anul 2020
Dispozitia nr. 132 privind stabilirea Comisiei de Recepție a lucrărilor de construcții pe raza UAT Comuna Șincai
Dispozitia nr. 133 – privind delegarea atribuțiilor de casier
Dispozitia nr. 134 privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2020
Dispozitia nr. 135 privind acordarea a alocatiei pentru sustinerea familiei,d-nei CISMA LINA
Dispozitia nr. 136 pentru aprobarea ajutorului de încălzire pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi
Dispozitia nr. 137 privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat al comunei SINCAI pe anul 2020