0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro

Dispoziția nr. 1 privind convocarea Şedinței ordinare a Consiliului Local Șincai în data de 15.01.2021

Dispoziția nr. 2 privind acoperirea definitivă a deficitul secțiunii de dezvoltare la 31.12.2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Dispoziția nr. 3 privind acordarea a alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei FEKETE ANNAMARIA

Dispoziția nr. 4 privind stabilirea dreptului de acordarea a ajutorului social familiei d-nei STEFAN ELENA

Dispoziția nr. 5 privind stabilirea dreptului de acordarea a ajutorului social familiei d-lui DEMETER ODON

Dispoziția nr. 6 privind privind stabilirea dreptului de modificarea a ajutorului social familiei d-lui STOICA IOAN

Dispoziția nr. 7 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor – Secretar General

Dispoziția nr. 8 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor – Inspector

Dispoziția nr. 9 privind convocarea Şedinței de îndată a Consiliului Local Șincai în data de 02.02.2021

Dispoziția nr. 10 privind acord funcționare – PFA Șandor Viorica

Dispoziția nr. 11 privind convocarea Şedinței de îndată a Consiliului Local Șincai în data de 15.02.2021

Dispoziția nr. 12 privind numirea în funcţia de consilier personal la cabinetul viceprimarului a d-lui BALINT SIMION-AUREL

Dispoziția nr. 13 privind delegarea domnului Balint Simion Aurel pentru exercitarea atribuțiilor funcției de execuție de șofer

Dispoziția nr. 14 privind acord funcționare SC HADNAGY CONSTRUCTI JTK SRL

Dispoziția nr. 15 privind numirea d-lui Fărcaș Raul-Ovidiu în funcția publică de Inspector, clasa I, gradul profesional asistent

Dispoziția nr. 16 privind încetarea a alocatiei pentru sustinerea familiei – d-nei MALAI ILONKA

Dispoziția nr. 17 pentru încetarea ajutorului social și a alocației de susținere a familiei – d-nei GOREA AURELIA

Dispoziția nr. 18 privind incetarea a alocatiei pentru sustinerea familiei – d-nei MOLDOVAN RAMONA -SILVIA

Dispoziția nr. 19 privind acordarea alocatiei de stat domanei Otvos Melinda

Dispoziția nr. 20 pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau

Dispoziția nr. 21 privind delegarea atribuțiilor de stare civilă – Moldovan Lucia

Dispozitia nr. 27 – 09.03.2021

Dispozitia Nr. 01 – 06.01.2020
Dispozitia Nr. 02 – 08.01.2020
Dispozitia Nr. 03 – 08.01.2020
Dispozitia Nr. 04 – 08.01.2020
Dispozitia Nr. 05 – 14.01.2020
Dispozitia Nr. 06 – 21.01.2020
Dispozitia Nr. 07 – 27.01.2020
Dispozitia Nr. 08 – 28.01.2020
Dispozitia Nr. 09 – 28.01.2020
Dispozitia Nr. 10 – 04.02.2020
Dispozitia Nr. 11 – 05.02.2020
Dispozitia Nr. 12 – 05.02.2020
Dispozitia Nr. 13 – 05.02.2020
Dispozitia Nr. 14 – 13.02.2020
Dispozitia Nr. 15 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 16 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 17 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 18 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 19 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 20 – 26.02.2020
Dispozitia Nr. 21 – 04.03.2020
Dispozitia Nr. 22 – 04.03.2020
Dispozitia Nr. 23 – 04.03.2020
Dispozitia Nr. 24 – 04.03.2020
Dispozitia Nr. 25 – 09.03.2020
Dispozitia Nr. 26 – 09.03.2020
Dispozitia Nr. 27 – 16.03.2020
Dispozitia Nr. 28 – 27.03.2020
Dispozitia Nr. 29 – 27.03.2020
Dispozitia Nr. 30 – 01.04.2020
Dispozitia Nr. 31 – 06.04.2020
Dispozitia Nr. 32 – 08.04.2020
Dispozitia Nr. 33 – 08.04.2020
Dispozitia Nr. 34 – 10.04.2020
Dispozitia Nr. 34 – 24.04.2020
Dispozitia Nr. 35 – 24.04.2020
Dispozitia Nr. 36 – 04.05.2020
Dispozitia Nr. 39 – 22.05.2020
Dispozitia Nr. 44 – 22.06.2020
Dispozitia Nr. 47 – 01.07.2020 – ANEXA
Dispozitia Nr. 47 – 01.07.2020
Dispozitia Nr. 49 – 24.07.2020
Dispozitia Nr. 50 – 27.07.2020
Dispozitia Nr. 68 – 26.08.2020
Dispozitia Nr. 69 – 26.08.2020
Dispozitia Nr. 74 – 04.09.2020
Dispozitia Nr. 75 – 12.09.2020
Dispozitia nr. 76 de moficare a dispoziției nr. 6005.08.2020 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social familiei d-nei OTVOS CATALINA
Dispozitia nr. 77 privind aprobarea firmei SC STELY SRL a funcționării punctului de lucru în sat Șincai nr. 154
Dispozitia nr. 78 privind rectificarea actului de deces nr. 8 din 21 iunie 2019 înregistrat în localitatea Șincai – Cordos Tereza
Dispozitia nr. 79 privind rectificarea actului de deces nr. 9 din 18 septembrie 2019 înregistrat în localitatea Șincai – Simon Ioan
Dispozitia nr. 80 privind rectificarea actului de deces nr. 9 din 28 aprilie 2020 înregistrat în localitatea Șincai – Coveșan Maria
Dispozitia nr. 81 privind rectificarea actului de deces nr. 8 din 28 martie 2020 înregistrat în localitatea Șincai – Șaiu Ioan
Dispozitia nr. 82 privind rectificarea actului de deces nr. 10 din 3 octombrie 2019 înregistrat în localitatea Șincao – Florea Melinte
Dispozitia nr. 83 privind rectificarea actului de deces nr. 11 din 7 noiembrie 2018 – Panczel Ileana
Dispozitia nr. 84 privind rectificarea actului de deces nr. 12 din 12 decembrie 2019 – Macavei Vasile
Dispozitia nr. 85 privind rectificarea actului de deces nr. 13 din 12 decembrie 2019 – Galicz Anica
Dispozitia nr. 86 privind rectificarea actului de deces nr. 14 din 13 decembrie 2019 – Florea Elena
Dispozitia nr. 87 privind rectificarea actului de deces nr. 5 din 29 ianuarie 2020 – Cotoara Ibolya
Dispozitia nr. 88 privind aprobarea firmei HAWAI COM SRL a funcționării punctului de lucru în sat Șincai nr. 169
Dispozitia nr. 89 privind desemnarea personalului tehnic auxilia de pe lângă secțiile de votare din BEC nr. 92 Șincai
Dispozitia Nr. 90 – 25.09.2020
Dispozitia nr. 91 privind încetarea contractului individual de muncă a dl. Mărginean Mircea
Dispozitia nr. 92 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, d-nei Gritto Lăcrămioara Victoria
Dispozitia nr. 93 privind modificarea a alocației pentru susținerea familiei, d-nei Mălai Elena
Dispozitia nr. 94 privind transferul în interesul serviciului al d-lui Făgăraș Vasile Valentin
Dispozitia nr. 95 privind încetarea de drept a raportului de serviciu dintre Comuna Șincai și doamna Suciu Ludovica
Dispozitia nr. 96 privind autorizare ca autoritate tutelara – încheiere contract de donație
Dispozitia nr. 97 privind modificarea Dispoziției nr. 95
Dispozitia nr. 98 privind delegarea atribuțiilor de secretar al U.A.T comuna Șincai către Onac Dan Cristian
Dispozitia nr. 99 privind acordarea a alocatiei pentru susținerea familiei, d-nei Boldi Agnes
Dispozitia nr. 100 privind acordarea a alocatiei pentru sustinerea familiei,d-nei GHEORGHE MIRELA
Dispozitia nr. 101 privind acordarea a alocatiei pentru sustinerea familiei,d-nei MALAI SORINA-HAJNAL
Dispozitia nr. 102 privind acordarea ajutorului social și a alocației de susținere familiei d-nei BOLDI ZSUZSIKA
Dispozitia nr. 103 privind acordarea ajutorului social și a alocației de susținere a familiei d-lui OTVOS SANDOR
Dispozitia nr. 104 privind stabilirea dreptului de acordarea a ajutorului social familiei d-nei SZABO ANA
Dispozitia Nr. 105 – 04.11.2020
Dispozitia Nr. 106 – 05.11.2020
Dispozitia Nr. 107 – 05.11.2020
Dispozitia nr. 108 privind numirea în funcția de consilier personal la cabinetul primarului a d-lui Toma Dragoș
Dispozitia Nr. 109 – 10.11.2020
Dispozitia nr. 110 – privind delegarea atribuțiilor de stare civilă
Dispozitia nr. 111 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în secțiile de votare din Comuna Șincai la Alegerile Senatului și Camerei Deputaților
Dispozitia nr. 112 – privind desmenarea reprezentantului in CA – scoli
Dispozitia nr. 113 – privind delegarea atribuțiilor de stare civilă
Dispozitia nr. 114 privind constituirea Comandamentului local pentru prevenirea și organizarea intervențiilor în vederea combaterii poleiului și înzăpezirii drumurilor publice
Dispozitia nr. 115 – privind convocarea Şedinței extraordinare a Consiliului Local Șincai în data de 27.11.2020
Dispozitia nr. 116 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei, d-nei Malai Ileana
Dispozitia nr. 117 privind stabilirea dreptului de modificarea a ajutorului social familiei d-nei OTVOS CATALINA
Dispozitia nr. 118 privind acordarea ajutorului social și a alocației de susținere a familiei d-nei GOREA AURELIA
Dispozitia nr. 119 privind acordarea a alocatiei pentru sustinerea familiei,d-lui MOLDOVAN ANDRAS
Dispozitia nr. 120 pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale
Dispozitia nr. 121 pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
Dispozitia nr. 122 pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi
Dispozitia nr. 123 privind încetarea a alocației pentru susținerea familiei – d-nei Szabo Elena – Kinga
Dispozitia nr. 124 pentru acordarea ajutorului social și a alocației de susținere a familiei d-lui OTVOS SANDOR
Dispozitia nr. 125 de modificare a Disp. 98 privind acordarea a alocației pentru susținerea familiei, d-nei Bota Erika
Dispozitia nr. 126 inlocuire pers tehn auxiliar
Dispozitia nr. 127 privind înlocuirea personalului tehnic auxilia în secția de votare nr. 542
Dispozitia nr. 128 privind compensarea concediului – Grigore Huza
Dispozitia nr. 129 privind compensarea concediului neefectuat – Suciu Ludovica
Dispozitia nr. 130 privind convocarea Ședinței extraordinare a Consiliului Local Șincai în data de 17.12.2020
Dispozitia nr. 131 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al COmunei Șincai pe anul 2020
Dispozitia nr. 132 privind stabilirea Comisiei de Recepție a lucrărilor de construcții pe raza UAT Comuna Șincai
Dispozitia nr. 133 – privind delegarea atribuțiilor de casier
Dispozitia nr. 134 privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2020
Dispozitia nr. 135 privind acordarea a alocatiei pentru sustinerea familiei,d-nei CISMA LINA
Dispozitia nr. 136 pentru aprobarea ajutorului de încălzire pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi
Dispozitia nr. 137 privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat al comunei SINCAI pe anul 2020