Informații publice

Informare depunere cereri fond funciar

Lista functii publice 28.09.2018

Lista funcţiilor din cadrulul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șincai ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice (conform art.33 din Legea nr.153/2017), la data de 31.03.2018

Lista funcţiilor din cadrulul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șincai ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice (conform art.33 din Legea nr.153/2017)

Avertizari meteo 19.09 2017

INFORMATIE PUBLICE

Anunt transparenta decizionalalista functii publice 28.09.2018

Anunt instalare camere de supraveghere

Anunt intocmirea  dosarelor pentru subventii APIA 2018

Anunt consultare PUG

PUG Sincai – IT

Chestionar PUG Sincai

PUG Sincai – PD Lechincioara

PUG Sincai – PD Pusta

PUG Sincai – PD Sincai

PUG Sincai – PD Sincai-Fanate

PUG Sincai – SED Lechincioara

PUG Sincai – SED Pusta

PUG Sincai – SED Sincai

PUG Sincai – SED Sincai-Fanate

COMUNICAT AVARII

Pv afisare transparenta decizionala Nomenclator

Proiect de  hotarare   penreu aprobarea Nomenclatorului stradal, Lista numere casa sat  Lechincioara, SAT Şincai Fînaţe,Lista numere Sat  PustaListă numere case  sat. Sincai

Anunt-Proiect-hotarare-privind-reziliere-contract-de-pasunat

Proiect de hotarare de consiliu localsincai , expunere motive reziliere contractd e concesiune ,referat secretar

ANUNT colectare gunoi menajer.

TABLOUL-CADRU anexa la H.C.L. nr3 impozit 2019

H CL Sincai nr 3 Taxe si Impozite 2019

Anunt transparenta decizionala Regulament pasunat.

Anunt Proiect Hotarare instituire taxe speciale

Anunt inchiriere  pasune prin atribuire directa.

PV sedinta de deschidere si evaluare oferte PASUNE SINCAI 2019