ANUNȚ

Subscrisa Unitate administrativ teritorială Comuna Șincai, cu sediul în localitatea Șincai, Str. Principală nr. 156, județul Mureș, Cod poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201, E-mail: sincai@cjmures.ro, cod fiscal: 4375836, având contul nr. RO89TREZ47621360250XXXXX deschis la Trezoreria Mun. Târgu Mureș, reprezentată prin domnul Vasile Pop, Primar al comunei Șincai, având în vedere numărul ridicat de solicitări care vor fi depuse în baza prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, vă comunicăm următoarele:

 

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)

Cui se adreseaza?

➢ familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

Cui se adresează?

➢ familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.

➢ tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.

➢ Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 

Toți cetățenii eligibili care vor solicita subvenția acordată în baza prevederilor legale ante – menționate sunt rugați să se prezinte la sediul instituției cu datele de identificare din antent, în fiecare zi de miercuri, începând cu data de 20.10.2021 și până la data de 17.11.2021, inclusiv, pentru depunerea documentelor justificative necesare în vederea acordării subvenției pentru încălzirea locuinței și/sau a suplimentului de energie.

Documentele necesare:

  • Cerere – declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (se va obține de la sediul instituției);
  • Ultima factură de utilități (gaz/curent, după caz);
  • Copie după cartea de identitate pentru persoanele care locuiesc în același imobil;
  • Copie după certificatul de naștere al copiilor sub 14 ani;
  • Copie după cartea autovehiculului deținut (după caz);
  • Adeverința de venit eliberată de către angajator aferentă lunii anterioare depunerii cererii (septembrie/octombrie, după caz), cuponul de pensie, cupon indemnizații, etc.;
  • Declarație pe proprie răspundere pentru persoanele care nu realizează venituri.

 

 

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

➢ toți membrii familiei;

➢ toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii;

➢ toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței;

➢ sistemul de încălzire utilizat;

➢ toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*;

*Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.

 

Rugăm cetățenii care se vor prezenta la sediul instituției să respecte măsurile igienico – sanitare stabilite pentru prevenirea răspândirii infecției cu virusul  SARS-CoV-2.

 

Cu deosebită considerație,

Primar

Vasile Pop

 

Informatii utile

Formular de cerere declaratie pe propria raspundere

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSIsCbtFbMQ&ab_channel=AgentiaNationalapentruPlatisiInspectieSocial

https://www.youtube.com/watch?v=8ipNhYQPuMQ&ab_channel=AgentiaNationalapentruPlatisiInspectieSocial

https://www.youtube.com/watch?v=nxor3JgIQwU&ab_channel=AgentiaNationalapentruPlatisiInspectieSocial