Anunț privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.14 15 64 66 și 68 – U.A.T. Comuna Șincai