Anunț Transparență decizională – aprobare actualizare organigramă și stat de funcții