Anunț Transparență decizională – aprobare strategie de dezvoltare locală