Anunț transparență decizională – Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie a unor imobile proprietar – U.A.T. Comuna Șincai