Anunț transparență Proiect HCL aprobare executie BVC 2023 trim II