Anunț transparență Proiect HCL numire reprezentant CL in CA Scoala Gimnaziala Sincai