Anunț transparență Proiect HCL revocare terenuri din CF a Comunei Sincai