Anunț organizare concurs de recrutare – Inspector – Compartimentul Agricol, Cadastru, Urbanism și Relații Publice
Fișa postului de inspector – Compartiment Agricol
ANEXA nr 3