0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro
Anunț organizare concurs de recrutare – Inspector
Posted on Categories Posturi vacante

În temeiul prevederilor art. 618 alin (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă înștiințăm că, Primăria comunei Șincai, cu sediul în Comuna Șincai, str. Principală, nr. 156, judeţul Mureş, Cod poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201, E-mail: sincai@cjmures.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție specifice vacante de Inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru Urbanism şi Relații Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, se va face pe durata nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână.

Read more “Anunț organizare concurs de recrutare – Inspector”

Anunț organizare concurs de recrutare – Secretar General U.A.T comuna Șincai
Posted on Categories Posturi vacante

În temeiul prevederilor art. 618 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă înștiințăm că, Primăria comunei Șincai, cu sediul în Comuna Șincai, str. Principală, nr. 156, judeţul Mureş, Cod poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201, E-mail: sincai@cjmures.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifice vacante de Secretar General al Comunei Șincai din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, se va face pe durata nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână.

Read more “Anunț organizare concurs de recrutare – Secretar General U.A.T comuna Șincai”